STRONA GŁÓWNA O FIRMIE OFERTA REFERENCJE GALERIA WYPOŻYCZALNIA KONTAKTRegulamin wypożyczalni
Zamawianie i rezerwacja
 • Rezerwacja sprzętu następuje po złożeniu zamówienia drogę elektroniczną przez stronę www.mk.com.pl, nie później jednak niż na 48h przed planowanym terminem odbioru sprzętu.
 • O braku dostępności sprzętu w wymienionym terminie klient jest informowany w ciągu 24h, brak informacji oznacza przyjęcie rezerwacji.
Długość wypożyczenia
 • Wypożyczenie na jedną dobę standardową oznacza wypożyczenie sprzętu na 24h, między poniedziałkiem a piątkiem przy czym, zwrot sprzętu musi nastąpić nie później niż w piątek do godziny 14.30.
 • Wypożyczenie na weekend oznacza wypożyczenie sprzętu w piątek i zwrot w poniedziałek w godzinach pracy wypożyczalni.
Opłaty i kaucje
 • W chwili odbioru sprzętu podpisywana jest umowa między wypożyczalnią a wypożyczającym. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument ze zdjęciem, a w przypadku firm: pieczątka firmowa oraz podpis osoby upoważnionej.
 • Za każdą dobę standardową pobierana jest opłata w wysokości należności wynikającej z zamówienia razy liczba dób wypożyczenia.
 • Za wypożyczenie na weekend pobierana jest opłata w wysokości 150% należności za jedną dobę standardową.
 • Przy zawarciu umowy wypożyczający ma prawo przeliczyć sprzęt, późniejsze ewentualne braki sprzętowe nie będą uwzględniane.
 • Opłaty za wypożyczany sprzęt należy uiścić gotówką w kasie wypożyczalni w dni powszednie w godzinach 8.00 - 15.00 nie później jednak, jak w dniu wypożyczenia i odbioru sprzętu.
 • W przypadku rezerwacji namiotów, altan, grilli, stołów, krzeseł i pokrowców opłatę należy uiścić nie później jak 2 doby po złożeniu zamówienia.
 • W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu przedłużenia wypożyczenia, zniszczenia bądź zagubienia sprzętu w chwili wnoszenia opłaty pobierana jest dodatkowa kaucja w kwocie 50% wartości zamówienia.
 • Kaucja jest rozliczana i zwracana w chwili zwrotu sprzętu do wypożyczalni.
 • Nie dotrzymanie terminu uiszczenia opłaty i kaucji za wypożyczenie sprzętu skutkuje usunięciem zamówienia .
Odbiór i zwrot sprzętu
 • Odbiór i zwrot zamówionego sprzętu odbywa się od poniedziałku do piątku przy ul. Konwaliowej 3 w Brzozie w godzinach 8.00 - 15.00, a zwrot w godzinach 8.00 - 14.30.
 • Możemy również dowieźć sprzęt pod wskazany adres. Usługa wymaga wyceny. Prosimy o kontakt pod numerem 607 114 907.
 • Zwracane naczynia powinny być czyste, szkło umyte i wypolerowane, bez zacieków.
 • Istnieje możliwość zwrotu brudnych naczyń – doliczana jest wówczas opłata dodatkowa w wysokości 100 % ceny wypożyczenia (dotyczy tylko zastawy stołowej).
 • Za zwrot brudnej bielizny stołowej nie pobiera się osobnej opłaty. Koszt prania z maglowaniem wliczony jest w koszt wypożyczenia.
Braki i uszkodzenia
 • W przypadku braków, uszkodzenia, bądź całkowitego zniszczenia sprzętu potrącana jest z kaucji opłata pokrywająca straty (jednostkowa wartość przedmiotu x ilość sztuk) według ceny odtworzeniowej danego artykułu.
 • W przypadku przedłużenia terminu wypożyczenia kaucja zaliczana jest na poczet rachunku za wypożyczenie (kolejna doba).
Uwagi końcowe
 • W przypadku braku jakiegoś artykułu na liście wypożyczalni lub chęci wypożyczenia większej ilości sztuk niż jest przewidziana do obsługi wypożyczalni proszę o zadanie pytania w okienku "Pytania i uwagi", w miarę możliwości będziemy starali się Państwu pomóc.
Przejście do kolejnego kroku zamawiania oznacza akceptację regulaminu.


1. Regulamin 2. Wybór sprzętu 3. Dane kontaktowe 4. Wysyłka zamówienia

  1 / 4STRONA GŁÓWNA O FIRMIE OFERTA REFERENCJE GALERIA WYPOŻYCZALNIA KONTAKT2